Sugar by Sofia Björkman Platina Stockholm

Hand made in Sugar by Sofia Björkman Platina Stockholm

Exhibition at galleri Two Little Birds in Gothenburg from 5 sep – 30 sep 2014

Utställningen SUGAR är en del av projektet Eating Art där YASAR AYDIN och SOFIA BJÖRKMAN genom tvärvetenskapliga metoder och experimentella måltider i kombination med konstnärligt arbete, diskuterar aktuella frågor såsom genus, etnicitet, klass, etik och miljö. Med anledning av galleriets anslutning till kafé väljer konstnärerna att visa arbeten där socker legat till grund för konstnärligt arbete. Sockret har genom sin makalösa historia bidragit till både njutning och fruktan, det är ett njutningsmedel som ökar i brukande samtidigt som det skapar hälsoproblem. Det har gjort en klassresa som speglar människors beteenden och vanor. Projektet Eating Art är finansierat av Bildkonstnärsfonden.

Både Yasar Aydin och Sofia Björkman har en bakgrund inom det konstnärliga fältet smyckekonst och visar i utställningen SUGAR en installation samt verk med en tydlig koppling till kroppen. Socker är inget vanligt material för konsthantverkare men för smyckekonsten och dess relation till kroppen kan det tyckas naturligt. Det finns i kroppen, är vanligt förekommande i den mänskliga sfären och är dessutom ett högaktuellt ämne i den offentliga debatten. Inför denna utställning har Sofia Björkman även bjudit in fotograf Urban Jörén för ett samarbete.

Sofia Björkman har sedan masterexamen från Konstfack 1998 drivit Galleri PLATINA i Stockholm. Med PLATINA som bas är hon verksam både som smyckekonstnär och kurator, nationellt som internationellt och har genom åren blivit en av Sveriges mest etablerade inom sitt konstnärliga fält. sofiabjorkman.se

Yasar Aydin tog sin masterexamen från Konstfack med inriktning Ädellab – Smycken och Corpus våren 2011. Redan innan sin examen uppmärksamades han internationellt och ställer idag ut över hela världen och är representerad på en rad olika museum i Europa. yasar-aydin.com