Lars Norén Director

Lars Norén Writer, Poet and Director

Lars Norén, född 9 maj 1944 i Stockholm, uppvuxen i Genarp, Skåne, är en svensk poet och dramatiker, som skrivit för teater, radio och tv.[2] Han har varit regissör vid Dramaten, från årsskiftet 1999–2007 konstnärlig ledare vid Riksteatern och konstnärlig ledare för Folkteatern i Göteborg 2009–2012.

Norén räknas bland de mest spelade samtida dramatikerna i Europa och stora delar av världen[3]. Hans tungsint dramatiska, relationsproblematiskt orienterade verk har blivit något av ett begrepp och ses även internationellt som en fortlöpande sinnebild för “svenskt svårmod” i August Strindbergs och Ingmar Bergmans efterföljd.[4] Från Wikipedia

Lars Norén, Birth 9 May 1944 in Stockholm, raised in Genarp, Skane, a Swedish poet and playwright, who has written for theater, radio and television. [2] He has been a director at the Royal Dramatic Theatre, from January 1999 to 2007 Artistic Director at National Theatre and artistic director of the People’s Theatre in Gothenburg 2009-2012.

Noren is counted among the most performed contemporary playwrights in Europe and much of the world [3]. His melancholy dramatic relationsproblematiskt oriented work has become something of an institution and is seen internationally as a continuing symbol of the “Swedish gloom” of August Strindberg and Ingmar Bergman imitation. [4] From Wikipedia