Av Franz Xaver Kroetz
Regi Hedvig Claesson
Skådespelare Cecilia B Nilsson